Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

POSTROJENJE SOLARNIH KOLEKTORA
Opšta bolnica "Đorđe Joanović" iz Zrenjanina, osim toga što je jedna od retkih koja u Srbiji ima uspostavljan sistem upravljanja medicinskim otpadom, primer je dobre prakse u oblasti termalnog korišćenja solarne energije u javnom sektoru. Naime, ova ustanova je, zahvaljujući projektu slovačke Agencije za razvojnu pomoć i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine u drugoj polovini 2009. godine postavila najveći solarni sistem u Srbiji.
Sistem se sastoji od 200 kolektora za zagrevanje sanitarne vode. Ekvivalentna količina supstituisanog zemnog gasa na godišnjem nivou iznosi više 35.000 m³ gasa. Sa solarnim sistemom može se uštedeti 60-70% troškova u slučaju primene za zagrevanje sanitarne tople vode. Kolektori supstituišu oko 3,5 % ukupnog toplotnog konzuma u Bolnici, a on na godišnjem nivou iznosi oko 1,8 miliona kubnih metara prirodnog gasa. Potrosnja gasa u zrenjaninskojbolnici 2011.godine iznosila je 1.793.859 kubnih metara gasa. Učinak solarnog postrojenja za godinu dana rada je proizvedenih 287461 kWh toplotne energije.
Solarno postrojenje godisnje doprinosi ustedi oko 2.000.000 dinara na ime supstitucije energenta. Period otplativosti investicije je oko 7 godina.

Vrednost donacije za sistem je 154.954 EUR, a postavljanje noseće konstrukcije za solarne kolektore 2.580.504 dinara. Tokom prve dve godine rada solarni sistem je u vlasništvu donatora, koji je i zadužen za njegovo održavanje.
- Toplotna snaga za instalaciju solarnih kolektora predložena je na osnovu proračuna potrošnje toplotne energije potrebne za zagrevanje tople vode. U geografskim uslovima Zrenjanina, intenzitet sučevog zračenja je cca 1000 W/m², efektivnost promene 60% i nagib kolektora 30%. Sunčeva energija koja dospeva na vodoravnu ravan od 1 m² kolektora dostiže vrednost od 1300 kWh/god . To je jednako količini energije koju je moguće dobiti sagorevanjem približno 120 litara dizel goriva, ili 180 m³ zemnog gasa. Pri tome, funkcionalni kolektor sa površinom od 2 m² uštedi do 1.000 kg ugljen-dioksida (CO2) za godinu dana. Solarni kolektori su marke "Thermo Solar" iz Žiara u Slovačkoj. Ukupna površina 200 komada kolektora je 404.8 m² , a neto apsorbujuća 348.4 m². Kolektori su povezani redno po 10 komada, a zatim takođe paralelno sistemom "Tichelman". Tako su dobijena 4 reda sa po 50 kolektora.
Kako funkcioniše solarni sistem?

U primarnom krugu sistema medijum (Solaren Eko – tečnost koja nije škodljiva po ljude, sa niskom tačkom mržnjenja) se zagreva u solarnim kolektorima i cirkulacionom pumpom kroz cevovod dug 80 metara transportuje do pločastog izmenjivača u energani, u kojem se predgreva hladna voda (iz sekundarnog kruga), koja se koristi za pripremu tople vode. Predgrevana hladna voda za pripremu tople vode akumulira se u rezervoaru zapremine 10.000 litara, pri čemu se recirkulacija između izmenjivača i rezervoara obezbeđuje toplovodnom cirkulacionom pumpom. Iz akumulacionog rezervoara predgrevana voda se transportuje u postojeća dva rezervoara u kojima se vrši dogrevanje iz kotlarnice prema potrebi na 55 °C, odnosno na željenu temperaturu.Principijelna šema solarne instalacije


Solarno postrojenje je toplotne snage 220 kW, a energetska dobit cca 836 GJ / god, uz radnu temperaturu do 100°C. Neto korisna energija solarnog postrojenja prema proračunu je minimalno 202.322 kWh/god. Maksimalna produkcija je jula meseca 28.384 kWh, a minimalna u decembru 3.198 kWh. Za minimalni eksploatacioni vek od 30 godina, neto korisna energija solarnog postrojenja iznosi 8.032 MWh.

- Solarni sistem omogućuje zagrevanje 48 m³ tople vode dnevno u julu mesecu za porast temperature od 30ºC, a najmanje u decembru, 20 m³ vode. Na osnovu urađene simulacije se uočava da postrojenje u letnjem periodu gotovo u potpunosti pokriva postavljene zahteve, dok je u zimskom periodu potrebno angažovanje dodatnog izvora toplote. Zbog toga je urađen projekat za proširenje solarnog sistema sa još 80 solarnih kolektora.
Ekvivaletna količina supstituisanog zemnog gasa na godišnjem nivou prema proračunu je 29.680 m³ gasa, što za minimalni eksploatacioni vek od 30 godina iznosi oko 900.000 m³ gasa. U zavisnosti od instalacionih uslova, usklađenosti i dinamike potrošnje vode mogući su i veći energentski efekti.

Ekološki efekti se pokazuju kroz smanjenje emisije ugljen dioksida u atmosferu zbog korišćenja sunčeve energije koji na godišnjem nivou iznose 67.336 kg. U toku minimalnog eksploatacionog perioda od 30 godina rada postrojenja, to znači 2.020 tona ugljen dioksida manje u atmosferi.

Solarno postrojenje u bolnici predstavlja primer dobre dobre prakse u termalnoj primeni solarne energije u Vojvodini i edukativno doprinosi povecanju svesti o znacaju koriscenja obnovljivih izvora energije i ocuvanju zivotne sredine, sto je jedan od uslova priblizavanja Srbije Evropskoj uniji.


AZUS
Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAMGlavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov